Ziekmelden & Verlofaanvragen

Is uw kind ziek of wilt u uw kind om een andere reden absent melden? Dit kunt u als ouder doen via de web-app van Social Schools. Zorg dat u bent ingelogd op de webapp via app.socialschools.eu. Mocht u dit om bepaalde redenen niet lukken, kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen of een mail sturen aan info.fonkeling@wijs-utrecht.nl

Absentiemelding via de mobiele app van Social Schools

Via de mobiele app kunt u absenties bereiken via 'Kinderen' in het menu:

 • Snel naar > Absentie melden.
 • Mijn kinderen > Absenties > Absentie melden.

Absentiemelding via de website Social Schools

Om uw kind absent te melden, logt u eerst in op de website. Vervolgens gaat u naar:

 • Mijn kinderen > overzicht van de gegevens van het kind waarin ook alle absenties voor hem/haar zijn opgenomen.
 • Absenties > overzicht van alle absenties voor uw kind(eren) waarbij gefilterd wordt op 'actueel' en 'alle'.

Gegevens invullen

Bij het melden van een absentie bent u verplicht een aantal zaken in te vullen:

 • Naam van het kind.
 • De reden van afwezigheid (ziekte, te laat, doktersbezoek, tandarts etc.).
 • Start absentie > datum/tijd.
 • Einde absentie > datum/tijd (afhankelijk van de reden bent u verplicht ook een eindtijd in te geven, bij ziekte is dat soms moeilijk in te schatten en mag de eindtijd worden opengelaten).
 • Of het een hele dag betreft (vooral bij afwezigheid wegens ziekte).

Na het versturen van de absentie wordt er een aantal meldingen gedaan:

 • Naar de leraar van de groep van het kind.
 • De administratie op school die overzicht heeft van alle meldingen.

Verlofaanvragen

Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij het noodzakelijk is om buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen verlof aan te vragen. Een dusdanig verzoek moet worden goedgekeurd door de directie. Wij houden ons hierbij aan de voorwaarden voor het toekennen van verlof.
Een aanvraag kunt u doen via de website of de web-app van Social Schools. Zorg dat je bent ingelogd op de webapp via app.socialschools.eu.

 • Klik op "mijn kinderen".
 • Selecteer een van je kinderen, je komt nu op de leerlingpagina van je kind. Klik hier op "verlof aanvragen".
 • Je kunt nu je andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op "aanvragen".
 • Nadat je je aanvraag hebt ingediend kun je de status van je aanvraag zien bij je verlofaanvragen. Je kunt je verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.