Missie & Visie

Missie

We leiden kinderen op voor succes in het vervolgonderwijs en zorgen dat ze als stevige wereldburgers onze school verlaten.

We hebben:

  • Geloof in de mogelijkheid van iedereen om succes te behalen.
  • Respect voor onszelf, elkaar en de omgeving.
  • Eerlijkheid ten opzichte van jezelf en de ander.
  • Een hoge mate van vertrouwen in elkaar.

Onze visie

Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis.

  • We garanderen dat alle kinderen effectief leren doordat leraren zich continu professionaliseren en datagericht werken, het management goed leiderschap toont, alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van de school en we samenwerken met anderen/externen.
  • We zijn continu bezig met vernieuwing en verbetering van het onderwijs. We onderzoeken nieuwe inzichten en maken keuzes zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen. 
  • We richten ons in ons onderwijs op drie gebieden: de cognitieve ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling (ik) en de ontwikkeling als burger (wij). Uit onderzoek weten we dat kennis bij alle drie de gebieden voorwaardelijk is. Met veel kennis kun je nog meer leren en ook vaardigheden gaan oefenen. 
  • Ieder kind ontvangt een goed aanbod en wordt begeleid naar eigen behoefte. We streven ernaar dat alle kinderen dit aanbod kunnen behalen en hebben daarbij hoge verwachtingen van onze kinderen. Differentiëren doen we door sommige kinderen meer tijd te geven om iets te leren, meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd daarbij ondersteund te worden (het samen te doen met de leraar). Daarnaast dagen we kinderen die de stof beheersen elke les voldoende uit.