Nederlands kennis curriculum (NKC)

Sinds schooljaar 2021-2022 werken wij met het NKC op onze school. Leerkrachten van vier stichtingen, waaronder onze stichting ‘’Wijs!’’, hebben samengewerkt om dit curriculum te schrijven. In het curriculum staan de inhoud en de doelen die geleerd moeten worden door onze leerlingen. Het NKC is een curriculum met kennisrijke doelen die duidelijk maken welke kennis leerlingen nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in onze maatschappij. De kennis die leerlingen aangeboden krijgen zit verwerkt in aansprekende thema's. De volgende vakken zijn geïntegreerd in het NKC: wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie), digitale geletterdheid, close reading (begrijpend lezen), creatieve vakken, taal (mondeling en schriftelijk taalgebruik) en burgerschap. 

Goede basis aan kennis voor uw kind

In het schooljaar 2026-2027 is de implementatiefase voorbij en wordt het NKC volledig gegeven.  In zes thema's per jaar is er een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. De leerkrachten van onze school ontwerpen zelf de lessen die passend zijn bij de kennisdoelen die beschreven staan in het curriculum. Met het NKC zorgen we ervoor dat uw kind een goede basis aan kennis bezit wat ruimschoots aansluit op het vervolgonderwijs.  De leerlingen verhogen bijvoorbeeld in een rap tempo hun woordenschat en ze worden bewust gemaakt van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties (2015-2030). Het gaat dan om thema's zoals het wereldwijd uitbannen van armoede/ schoon water en sanitair/ verantwoorde consumptie en productie en betaalbare en duurzame energie. Daarnaast merken we dat leerlingen continue geprikkeld en uitgedaagd worden en dat ze een grote betrokkenheid tonen bij de lessen.