Klachtenregeling

De stichting heeft de klachtenregeling vastgesteld.

Daarvoor verwijzen wij u naar de volgende link: Klachtenregeling stichting Wijs.

 

Contactpersoon De Fonkeling

De contactpersoon voor klachten op De Fonkeling is Maria Janssen. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt contact met haar opnemen via maria.janssen@wijs-utrecht.nl of telefoonnummer 030-202 76 00.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is Joop Hoogendoorn. U kunt contact met hem opnemen via ext.vertr.persoon@gmail.com of telefoonnummer 06-43032083.