High performing school

 
"Dus mijn kind gaat eind groep 8 naar het gymnasium?"
Nee. Uw kind haalt iedere dag het beste uit zichzelf.

Met ons High Performing onderwijs streven we er naar om iedere dag het maximale uit ieder kind te halen. Dat betekent niet dat eind groep 8 ieder kind naar het gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren en hen te laten schitteren binnen de eigen mogelijkheden.

Wij realiseren dit door:

 1. Een heldere en gedeelde visie;
 2. Hoge normen en verwachtingen voor alle kinderen;
 3. Effectief schoolleiderschap;
 4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie;
 5. Curriculum, instructie en toetsen in samenhang met de leerdoelen;
 6. Frequente controle op de kwaliteit van het leren en lesgeven;
 7. Gerichte professionele ontwikkeling;
 8. Ondersteunende leeromgeving;
 9. Hoge mate van ouder- en maatschappelijke betrokkenheid.
   
"Waarom ontwikkelen tot een High Performing school?"
Omdat ieder kind een kans verdient om, elke dag weer, het beste uit zichzelf te halen.

 

Wat merkt uw kind van een High Performing School?
Kwalitatief goed onderwijsaanbod met begeleiding naar eigen behoefte
Iedereen doet mee met de klassikale instructie en voor kinderen die de stof beheersen wordt er, in de klas, verdiepend werk aangeboden met een passende instructie.

Samenwerken: leren van de leraar en van elkaar
Door samen te werken en actief bezig te zijn met de lesstof leren de kinderen elkaar goed kennen en ontstaat er een klimaat in de klas waarin kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.